1736

Posted on Mon 28 January 2019

@techtube
‏محققان MIT تونستن صدارو به کمک لیزر به گوش انسان منتقل کنن. این محققان برای اینکار از اثر photoacoustic استفاده کردن یعنی با تابوندن لیزر در نقطه خاصی، بخار اب موجود در هوا، نور لیزر رو جذب میکنه و تولید صدا میکنه. یافته این محققان فعلا تا فاصله 2.5 متری کار میکنه و لیزری که استفاده کردن ضرری برای چشم و پوست انسان هم نداره. در این تکنیک فقط شخص موردنظر صدارو میشنوه و اطرفیانش هیچ چیزی حس نمیکنن. از جمله کاربردهایی که براش ذکر کردن اطلاع دادن از وجود خطر در یک مکان شلوغ به یک شخص مهم هست.

🔎 Engadget

HTML Comment Box is loading comments...